PANDEMINS POSITIVA EFFEKTER – 1 – 2% ÖKAD BNP-TILLVÄXT!

Världens utveckling tar skutt. När hjulet uppfanns, ångmaskinen, telegrafen och sedan telefonen, bilen och lastbilarna och dess motorer, mobiltelefonen och annat upplevde världen en exceptionell tillväxt. När uppfinningarna kommer är det inte så ofta att dess inverkan upptäcks på en gång. Ofta är det entreprenörer eller entreprenörsföretag som tar täten och skapar därmed många gånger fantastiska förmögenheter. Järnvägar var ett…

DEBATT: Vindkraften är en hälsofarlig klimatbov

Vindkraftverkens rotorblad sprider tonvis med hälsofarligt plastgranulat och hormonstörande nanopartiklar. Installationen av dem tycks därtill skapa större CO2-utsläpp än de kan tänkas spara in och andra energislag har väsentligt bättre utsläppssiffror per producerad energimängd, skriver Ywonne och Magnus Lagerkvist. Den så kallade omställningen till ett fossilfritt samhälle har lett till många fel och felinvesteringar vanligen byggda på okunskap eller skicklig finansiell…

SJUKVÅRDSKRISEN HAR ENKLA LÖSNINGAR

Publicerades I tidningen BULLETIN 20221020 Winston Churchill brukade säga att om han skulle tala i två timmar kunde han börja med detsamma. Skulle han tala i fem minuter ville han förbereda sig en vecka. Detsamma gäller analyser och slutsatser. Kan man inte uttrycka kärnan kort och koncist vet man inte vad man pratar om. Sjukvården har haft konsulter/rådgivare som studerat…

DEBATT: Tidigare ledare i Liberalerna – håll tyst!

PUBLICERADES I Bulletin 20221020 Liberalerna har en märklig tradition av tidigare partiledare som alltid tror sig veta bäst och i tid och otid offentligt kritiserar partiet. Men ett parti kan inte fungera på det sättet, skriver dagens debattör Magnus Lagerkvist. Det finns en lång tradition i demokratiska länder att man som avgången ledare för ett parti inte uttalar sig om sina efterträdare…

SKICKA RIKSDAGEN TILL DRESDEN!

Den har artikeln publicerades tidningen BULLETIN 20220905 Den 13 och 14 februari 1945 bombades de centrala delarna av Dresden sönder och samman av de allierade. Tidigare hade staden under två år bombats mot mer strategiska mål. Februaribombningen har rubricerats som en ren terrorbombning som sannolikt var till för att knäcka den tyska befolkningens sista motståndsvilja. Allt smulades sönder till en…

L:S PROBLEM BÖRJADE REDAN MED GUNNAR HELÉN!

I valet 1952 fick Folkpartiet under Bertil Ohlin 24,4 procent av rösterna. I valet under vänstervågen 1968 fick Folkpartiet 14,3 procent av rösterna under Sven Wedén. Ohlin och Wedén kunde ekonomi, som respektive professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm respektive företagsledare för F E Lindström i Eskilstuna.   Kärnan i politiken är ekonomin. Det är helt avgörande att ha kunskaper…

ENERGIKRISEN ÄR POLITIKENS FEL

Svenska politiker har svårt att förstå att dålig politik kan ge katastrofala resultat. Dagens debattör Magnus Lagerkvist har arbetat med Nordens stora energibolag, och går igenom de beslut och de attityder som gett oss de skenande elpriserna. Den energikris vi sett de senaste veckorna är politiskt skapad. Att dåliga politiska beslut kan ställa till det på allvar finns allt för många exempel…

SLÅ IHOP SMÅKOMMUNERNA – SÄNK DE HÖGA SKATTERNA

De flesta av Sveriges kommuner har dålig ekonomi och får bidrag från staten. Det enda som hörs i debatten är att bidragen måste öka. Varför är det så tyst om kommunsammanslagningar? Skär ner på dyra kommunalråd och förvaltningar, skriver Magnus Lagerkvist. Sveriges genomsnittskommun har 35 612 invånare. Mediankommunen ligger dock på ca 15 300 invånare. Detta innebär att hälften av landets kommuner…

LAGEN SLÅR HÅRT MOT LANDETS KONSTNÄRER

Den nya lagen om offentlig upphandling – LOU – trädde i kraft den 1 januari 2017. Den har ställt till det för många kulturinstitutioner och kulturutövare vilket bland annat framkom på vårt seminarium på Folk och kultur i Eskilstuna i år. Både ett flertal kommuner och stora kulturinstitutioner bekräftar detta. Kultursamarbeten med företag går normalt till på det sättet att…

HÄRNÖSANDS ÅTERKOMST!

Äntligen är Härnösand på gång. En ny anda och aktivitet genomsyrar staden.   Min gamla hemstad Härnösand har jag hållit kontakt med sedan jag tog studenten genom studentjubileer och det faktum att mina föräldrar bott kvar i staden. Detta innebär att jag i alla år varit i staden några gånger per år. Det har varit en bedrövlig upplevelse. När jag…