PANDEMINS POSITIVA EFFEKTER – 1 – 2% ÖKAD BNP-TILLVÄXT!

Världens utveckling tar skutt. När hjulet uppfanns, ångmaskinen, telegrafen och sedan telefonen, bilen och lastbilarna och dess motorer, mobiltelefonen och annat upplevde världen en exceptionell tillväxt. När uppfinningarna kommer är det inte så ofta att dess inverkan upptäcks på en gång. Ofta är det entreprenörer eller entreprenörsföretag som tar täten och skapar därmed många gånger fantastiska förmögenheter. Järnvägar var ett exempel. Sågverksindustrin och pappersindustrin ett annat. Microsoft, Apple, Tesla och Amazon är exempel idag. 

Covid-19-epidemierna har drabbat världen, människor och regeringar överraskades. Men det har också initierat annorlunda beteenden som kommer att vara permanenta och ha en stark inverkan på världen och generera tillväxt. 

Ett av de stora konsultföretagen i USA kom 1989 till slutsatsen att mobiltelefon-marknaden i världen skulle hamna på cirka 90 000 enheter/abonnemang eftersom det bara skulle vara toppchefer som var intresserade av dem och de skulle bli mycket dyra. Det enskilt största misstaget de gjorde var att inte förstå hur arbetet för hantverkare och byggbranschen effektiviserades så att produktiviteten ökade rejält. 

Covid-19 har tvingat oss att ändra vårt beteende och hur vi arbetar och de förändringarna kommer i stor utsträckning att vara permanenta. De viktigaste ändringarna kommer att vara: 

• Färre resor på jobbet, både korta resor till jobbet och långa resor – de flesta internmöten och folk-till-folk-diskussioner kan föras över nätet när du inte sitter på samma kontor eller till och med om kontoret är stort. 

• Behov av mindre kontorsytor eftersom personalen kommer att arbeta mer hemma eller i sitt fritidshus – inte permanent utan 1 – 3 dagar i veckan. 

• Mer produktiv arbetskraft eftersom de spenderar mindre tid på att resa/pendla och interaktionen mellan människor blir effektivare (jämför telefonen när den kom) 

• Människor kan flytta till mindre städer och längre ut från stadskärnorna där deras jobb är eftersom de inte behöver pendla varje dag och inte alltid i rusningstid. 

Vilka ekonomiska effekter kommer detta att få. Vi tar här Sverige som exempel då vi har ganska bra statistik här. Vi antar följande: 

• 10 % av arbetsstyrkan kommer att göra 5 resor färre till en kostnad av 300 EUR vardera. 

• 25 % av arbetsstyrkan kommer att göra en resa mindre per vecka med bil till jobbet under 40 veckor om året till en kostnad av 5 EUR per mil och en genomsnittlig resa på 20 km. 

• 25 % av arbetsstyrkan kommer att resa en dag mindre till arbetet med kollektiva transporter under 40 veckor till en kostnad av 5 EUR T&R. 

• 20% av arbetsstyrkan har eget kontorsrum på 15 m2 detta kommer att minska med 50%, kostnad per år är 200 EUR/m2. 

• 20 % av arbetsstyrkan kommer att spara (öka sina produktiva timmar) en halv månad per år med en genomsnittlig lön på 4000 EUR plus sociala avgifter. 

• 5 % av arbetskraften kommer att gå över till ett billigare och bättre boende och spara 6000 EUR per år. 

Makroantaganden: 

• Sveriges befolkning 2020 10,3 miljoner. 

• Arbetsstyrka 5,1 miljoner. 

• BNP 498 miljarder EUR. 

Detta ger oss: 

• 0,51 GEUR i besparingar vid bilresor; 1,02 GEUR i kollektiva resor och 0,765 GEUR i arbetsresor. Totalt 2,3 GEUR. 

• Kontorsyta 1,53 GEUR i kostnadsbesparingar. 

• Effektivare arbete 2,7 GEUR i besparingar. 

• Bättre och billigare boende 1,53 GEUR i besparingar. 

Det innebär 8,06 GEUR i besparingar som kan användas till investeringar och/eller konsumtion. 

Med en multipeleffekt på 10 kommer detta att öka BNP med 16,18 %. Multipel av 5 blir ökningen 8,7 % och utan multipeleffekt blir den 1,62 %. 

Naturligtvis kommer det att ta lite tid att nå dessa effekter men tempot har varit högre än väntat hittills. En svensk kontorsägarförening gjorde i våras en prognos att efterfrågan på kontorslokaler kommer att minska med 20 – 30%. Nu har de gjort om sin prognos och säger 50%. 

Johan Gieseke, svensk professor i epidemiologi och biostatistik, från Karolinska Institutet har sagt att vi inte kan utvärdera pandemin förrän efter 3 – 4 år. Begravningsentreprenörerna i Sverige säger att överdödligheten under pandemins början har resulterat i färre dödsfall än normalt efter det – så hittills har pandemieffekten i slutändan inneburit att några, mestadels äldre människor, har dött någon/några månader tidigare. 

Så den slutliga sanningen kommer förmodligen att vara att pandemin inte var så illa, vaccin producerades i snabb takt och BNP-tillväxteffekterna kommer att vara permanenta och människor kommer att leva ett bättre liv! 

Det är svårt att utifrån förstå hur Boston Consulting Group kommit fram till sina slutsatser. Vårt företag har sparat mycket pengar och tid. Däremot tror vi att den traditionella Management konsultmarknaden kommer att bli mindre, beroende på ökad effektivitet hos de potentiella kunderna. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *