GAMLA TERORIER – NY VERKLIGHET. BYT UT RIKSBANKEN!

2%:s inflationsmål när styrräntan är minus 0,5%. Hur hänger detta ihop?

Riksbanken och många andra nationalekonomer med dem är fast i gamla och överspelade teorier. Man har helt enkelt inte insett hur snabbt och hur mycket imperfektionerna i världen har rättats ut:

Du kan jämföra priser som aldrig förr.

  1. Transporterna blir bara billigare och billigare.
  2. Alla nivåer av kvalitet finns och det är lättare att ta reda på vad som är vad.
  3. Produkter och mat blir billigare och billigare.
  4. Råvaror, produkter blir billigare och billigare. Arbetskraft blir dyrare, men den biligaste ,globalt, får mer och mer att göra.
  5. etc.etc.

Allt detta innebär att imperfektionerna i de lokala ekonomierna och i världsekonomin blir allt mindre. Det är imperfektioner, som ger flaskhalsar ,som driver inflationen. När detta försvinner får vi ,helt enkelt, en mer effektivt fungerande världsekonomi. Då blir det inte – och behövs inte – någon inflation.

Det är på tiden att Riksbanken m.fl. inser detta.

Gör om och gör rätt!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *