SKICKA RIKSDAGEN TILL DRESDEN!

Den har artikeln publicerades tidningen BULLETIN 20220905

Den 13 och 14 februari 1945 bombades de centrala delarna av Dresden sönder och samman av de allierade. Tidigare hade staden under två år bombats mot mer strategiska mål. Februaribombningen har rubricerats som en ren terrorbombning som sannolikt var till för att knäcka den tyska befolkningens sista motståndsvilja. Allt smulades sönder till en grushög. Däribland den fantastiska Frauenkriche, liksom resten av den vackra och gamla centrala staden.

Idag är staden helt återuppbyggd sedan länge, där utifrån gamla ritningar och dokument, de gamla byggnaderna har återskapats i ursprungligt skick. Det har till och med varit så att man gått igenom ruinhögarna och tagit vara på de byggnads stenar som varit hyggligt intakta och använt dessa vid återuppbyggnaden, för att den gamla byggnadens ande skulle finnas kvar. Ett fullkomligt fantastiskt arbete, som nu återgett staden sin forna glans. Ser man detta förstår man vilken konkurrens vi har.

Sverige och Schweiz var de enda land i Europa, som var intakta efter kriget, med en helt fungerande produktionsapparat. Marknadsavdelningen var en telefon på orderkontoret som ständigt ringde och ville ha mer och effekterna av Sveriges efterkrigsposition verkade åtminstone fram till oljekrisen 1973/74. Mentalt verkar Sveriges efterkrigsposition så till vida att den politiska sfären och många andra fortsatt tror att vi är ett av de bästa länderna i världen, duktigare och överlägsna de flesta andra. I själva verket har vi halkat efter på de flesta områden styrt av att det politiska systemen verkar tro att vi har hur mycket resurser som helst. Bara genom att åka genom Tysklands små städer ser man skillanden. Skillnaden mellan Schweiz och Sverige har varit att Schweiz har behållit sin småskaliga struktur och varit smartare politiskt.

De företag som vi slår oss för bröstet för som SKF, Ericsson, Sandvik, Atlas Copco, Hexagon etc. säljer mindre än 5% av sina produkter i Sverige. De kan relativt lätt flytta utomlands helt om omvärlden i Sverige ytterliga försämras.

Tyskland är den starkaste ekonomin i Europa och den fjärde största i världen. Den tyska industrin är stark och vilar på stora globala marknadsandelar. Bilindustrin är världsledande med Daimler, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche etc., som alla fortsätter att växa sig starkare.

Riksdagen bör inför valet göra ett studiebesök i Dresden. Varför? När de ser de nygamla byggnaderna som återuppbyggts till ursprungligt skick. När man jämför gamla foton med stadens utseende idag, förstår man vilken enorm kraftansträngning och viljeyttring detta representerar. Samtidigt som man i Tyskland skapat ett av världens bästa industriländer, om inte den bästa. Då förstår man bättre vilken konkurrens vi möter inte bara genom industrin utan också genom bättre politisk styrning.

Vi har en låg statsskuld men vi har många problem och nya problem i Sverige. Detta går att ändra på men första steget är att ändra den mentala – överlägsna – inställning om var vi befinner oss och hur konkurrensen ser ut. I boken, som nyss kom ut, ”SVERIGES NEDGÅNG OCH …” – en bok om Sveriges framtid och varför vi är där vi är, har jag utvecklat konkreta förslag på vad som måste göras. Det är inga konstigheter om viljan finns. Men först måste riksdagen åka till Dresden!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *